INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

 REKRUTACJA

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych, ul. Kolejowa 4.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e – mail iodo@mzuk.com.pl, telefonicznie pod numerem 74 665 00 61.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie Pani/Pana zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W trakcie przetwarzania danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

………………………………………

Imię i nazwisko

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

                                                                             

…………………….………………………………….

       (data i czytelny podpis)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Data utworzenia:2019-03-04
Data publikacji:2019-03-04
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1982

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-03-04 11:27:19adminaktualizacjaINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
2019-03-04 11:25:12adminaktualizacjaINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH