W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu .

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu .

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Szpitun. Kontakt: bhp@mzuk.com.pl, tel. 537 300 276. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu odpowiada Tomasz Szpitun, bhp@mzuk.com.pl, tel.537 300 276.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, osobą do kontaktu jest pełnomocnik ds. dostępności Tomasz Szpitun kontakt bhp@mzuk.com.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 537 300 276. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Do Zakładu Pogrzebowego MZUK Sp. z o.o. znajdującego się na parterze w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 27, 58-300 Wałbrzych prowadzą schody. W przypadku problemów z dostępnością można kontaktować się dzwoniąc na numer telefonu 631 642 925. Po otrzymaniu zawiadomienia pracownik MZUK Sp. z o.o. niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku.
Przed Zakładem Pogrzebowym MZUK Sp. z o.o. przy ul. Bolesława Chrobrego 27, 58-300 Wałbrzych, zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W Zakładzie Pogrzebowym MZUK Sp. z o.o. przy ul. Bolesława Chrobrego 27, 58-300 Wałbrzych nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Zakładzie Pogrzebowym przy MZUK Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 27, 58-300 Wałbrzych, nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
Do Zakładu Pogrzebowego MZUK Sp. z o.o. przy ul. Bolesława Chrobrego 27, 58-300 Wałbrzych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

Powiadom znajomego