Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

 

realizujący zadania wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z póżn. zm.).

 

 

System spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2007 r.)